Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe we persoons- en/of bedrijfsgegevens verzamelen en verwerken. Hier wordt uitgelegd waarom, waar en hoelang we jouw gegevens bewaren. Je vindt er ook jouw rechten terug en hoe je ze kan uitoefenen.

De privacyverklaring kan aanpassingen ondergaan door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Laatste wijziging: 26-03-2021 20:01

Als je vragen hebt of ontevreden bent over hoe wij jouw gegevens gebruiken, neem dan contact op.

1. Hoe verzamelen we gegevens


1.1 Contact opnemen

Bij het contact opnemen via 1 van de formulieren op de website of rechtstreeks via e-mail verzamelen wij jouw gegevens. Wij vragen echter alleen de benodigde gegevens om jouw vraag te beantwoorden en indien gewenst om onze diensten te aanbieden.

1.2 Analytische gegevens

LunaStraetmans.be verzamelt analytische gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem, niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die je bezoekt, de frequentie of de duur van het bezoek.

2. Opslag en termijn


2.1 Neostrada

Alle e-mails en analytische data van LunaStraetmans.be worden opgeslagen op een mailserver van Neostrada, in het beheer van Bart Ros. Bij het invullen van een formulier wordt hier een e-mail naar gestuurd.

2.2 Termijnen
onderwerpBewaartermijn
e-mailsmaximaal 3 jaar
analytische gegevensmaximaal 2 jaar

3. Verplichte gegevens


Wij verwerken persoonsgegevens voor een commercieel belang, namelijk het aanbieden van diensten of producten. De verplichte gegevens zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Wij zullen onder geen beding jouw gegevens doorverkopen aan derden.

LunaStraetmans.be behoudt het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

4. Rechten


Je kan je rechten uitoefenen via info@lunastraetmans.be.

4.1 Recht op inzage

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens, die wij verzamelen en bewaren, op te vragen. Op verzoek maken wij een overzicht van jouw verzamelde gegevens.

4.2 Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet (langer)? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen. Je krijgt een melding zodra jouw gegevens aangepast zijn.

4.3 Recht op het wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens opgeslagen zijn bij ons? Dan heb je het recht om deze te laten wissen.

4.4 Recht op het indienen van een klacht

Als je meent dat wij niet correct omgaan met jouw gegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Surf hiervoor naar gegevensbeschermingsautoriteit.be

5. Beveiliging


Het bezoek aan onze website wordt beveiligd via een SSL-certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen jou en onze website privé is.